5 thoughts on “The Ark”

    • Vyn med den stora båten i kvällsljuset hoppas jag kunna minnas länge. Efter att ha varit i det här området flera gånger har de blå bergen fått stort symbolvärde, och är en syn jag kan sakna och längta efter. Och det är häpnadsväckande att de verkligen är så blå, som illustrationer.

      Like

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s