Ännu är jorden frusen/ Frozen soil

Leave a comment
Stockholm

Kvarteret Grimman (Maria Prästgårdsgata/ Wollmar Yxkullsgatan) på Söder i Stockholm byter namn till kvarteret Tygeln. Här låg tidigare ett hus från 1960-talet med ungdomsbostäder. Kvarterets äldsta hus har sparats och är f n prydligt inpackat. Vem sydde den stora klänningen?

Nya hyreshus ska växa när vårljuset tilltar. Men ännu är jorden frusen. Några tidigare bilder finns här.

Stockholm: An apartment building/ youth housing from the 1960s was demolished some months ago, while the oldest building in the same block was allowed to remain – – and is presently wrapped up, neatly.  Who made that huge dress?

New residential buildings will grow when the spring light increases. But still the soil is frozen. Earlier pictures here.

bygge_web

Posted by

Beautified photos of Swedish everyday life. Graphic designer making pictures mainly in Stockholm and Göteborg, Sweden. Grafisk designer som promenerar och fotograferar. Och gör världen vackrare.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s