Bazarbrons blå blommor/ Blue flowers

2 comments
flowers, Göteborg

Bazarbron är en träbelagd gångbro mellan Grönsakstorget och Alléparken i Göteborg. Under sommarhalvåret har den varit försedd med planteringslådor. Idag passerade jag och såg lådorna med de blå och lila blommorna som snart är uppätna eller förmultnade, men som just nu fortfarande sträcker sig efter ljuset, lapar solstrålar och gläder flanörer.

Posted by

A Swede learning to live in Madeira.

2 thoughts on “Bazarbrons blå blommor/ Blue flowers”

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s