Från Kungshöjd

3 comments
Göteborg, Göteborgs sträva charm

En bild från Kungsgatan, tagen mot Esperantoplatsen i april.  Det här är avslutningen på ett av mina Göteborgs-favorit-områden, Kungshöjd: ett stycke kompakt, kuperad, sammanhängande stad med alldeles egen karaktär. Gator åt alla håll och i alla möjliga lutningar. Bra mix av epoker. Faktiskt lite atmosfär – men man får gå sakta, för det tar snabbt slut – och då kommer man ner till … värmeverket! Skorstenarna sticker upp från den ljusblå huskroppen i bakgrunden.

Den andra bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle, uppifrån själva höjden.

och den tredje är ett av mina äldsta mobilkamerafoton. Låg upplösning, mycket Photoshop.

Posted by

A Swede learning to live in Madeira.

3 thoughts on “Från Kungshöjd”

  1. Pingback: December 23 « Jag gör världen vackrare

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s