Från Kungshöjd

3 comments
Göteborg, Göteborgs sträva charm

En bild från Kungsgatan, tagen mot Esperantoplatsen i april.  Det här är avslutningen på ett av mina Göteborgs-favorit-områden, Kungshöjd: ett stycke kompakt, kuperad, sammanhängande stad med alldeles egen karaktär. Gator åt alla håll och i alla möjliga lutningar. Bra mix av epoker. Faktiskt lite atmosfär – men man får gå sakta, för det tar snabbt slut – och då kommer man ner till … värmeverket! Skorstenarna sticker upp från den ljusblå huskroppen i bakgrunden.

Den andra bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle, uppifrån själva höjden.

och den tredje är ett av mina äldsta mobilkamerafoton. Låg upplösning, mycket Photoshop.

Posted by

Beautified photos of Swedish everyday life. Graphic designer making pictures mainly in Stockholm and Göteborg, Sweden. Grafisk designer som promenerar och fotograferar. Och gör världen vackrare.

3 thoughts on “Från Kungshöjd”

  1. Pingback: December 23 « Jag gör världen vackrare

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s