Sparvarna tjattrar/ Chattering sparrows

Leave a comment
animals, fåglar

Småfåglarna flyger lågt och rakt så här års.
Ofta snabbaste sträckan mellan maten och ungarna. Eller ungarnas egna flygfärder;  korta distanser bland träden. Befinner man sig i en lägenhet några trappor upp och tittar på dem från fönstret ser de ut som mekaniska leksaker som far fram och tillbaka strax ovan marken. Högt ovanför seglar trutar och måsar i vinden. Ibland skriker de till varandra, högt. Men där nere tjattrar sparvarna.

At this time of the year the small birds are flying close to the ground, and very straight. Normally the quickest route between the food and the nest. Or the chicks’ own flight missions; short distances along the branches. If you are standing in an apartment a few floors up, looking at them from the window, they look like mechanical toys going back and forth. High above there are gulls flying in the wind, sometimes screaming loudly. But close to the ground the sparrows are chattering.

Posted by

A Swede learning to live in Madeira.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s