För fyra år sedan, ganska exakt

Leave a comment
spegling, Stockholm

gick jag vid Södersjukhusets entré i Stockholm och väntade på en vän. Jag blev fascinerad av Fredrik Wretmans vattenskulptur Body and soul . När jag tittade på gamla bilder på min hårddisk påmindes jag om hans fina arbeten.

“För dammarna har konstnären Fredrik Wretman skapat konstverket Body and Soul. En liten mansfigur i brons sitter nerkrupen vid den ena dammens ände. Och känner försiktigt på vattenytan med sin ena hand. Mitt i den andra dammen bildas ordet ECHO av halva bokstäver som reflekteras i vattnet. Verket har en parallellhänvisning till den grekiska myten om Narcissus och hans hustru Echo.”

Posted by

Beautified photos of Swedish everyday life. Graphic designer making pictures mainly in Stockholm and Göteborg, Sweden. Grafisk designer som promenerar och fotograferar. Och gör världen vackrare.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s