Ett ingenmansland av grönska

Leave a comment
Göteborg, Göteborgs sträva charm, greenery, Majorna

Försommar med odefinierat ljus. Ett ingenmansland av grönska och grå moln där allt växer och växer, utan att det märks. Fåglarna som snabba leksaker  mellan grenarna. När det någon gång klarnar upp hörs en drill eller ett skratt, men det är mest tyst.

Early summer with undefined light. A no man’s land of vegetation and gray clouds where everything is growing and growing, without being noticed. 

Posted by

A Swede learning to live in Madeira.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s