Sahlgrenska

Leave a comment
Göteborg, Göteborgs sträva charm

Sahlgrenska universitetssjukhuset är mycket större än jag visste om. I morse gick jag runt i området, för ljuset var fantastiskt och byggnaderna strama och eleganta. Här har man tydligt försökt hålla ihop byggnaderna genom materialval och färger –  trots de olika tidsepokerna. Alltifrån 20-talshus till ganska nybyggda. Sjukhusområdet är dock inte särskilt välkomnande; det känns slutet och verkar inte tänkt för gående. Jag tog många bilder, men den här tyckte jag var mer spännande än de andra.

Posted by

Beautified photos of Swedish everyday life. Graphic designer making pictures mainly in Stockholm and Göteborg, Sweden. Grafisk designer som promenerar och fotograferar. Och gör världen vackrare.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s