Sahlgrenska

Leave a comment
Göteborg, Göteborgs sträva charm

Sahlgrenska universitetssjukhuset är mycket större än jag visste om. I morse gick jag runt i området, för ljuset var fantastiskt och byggnaderna strama och eleganta. Här har man tydligt försökt hålla ihop byggnaderna genom materialval och färger –  trots de olika tidsepokerna. Alltifrån 20-talshus till ganska nybyggda. Sjukhusområdet är dock inte särskilt välkomnande; det känns slutet och verkar inte tänkt för gående. Jag tog många bilder, men den här tyckte jag var mer spännande än de andra.

Posted by

A Swede learning to live in Madeira.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s