Kustgatan, februari

Leave a comment
Göteborgs sträva charm, Majorna, vinter

I korsningen Kustgatan x KarlJohansgatan finns det plats för ljus. Fasaderna mot väst fångar solen när den är på väg ned. Den fuktiga asfalten glittrar.

Posted by

Beautified photos of Swedish everyday life. Graphic designer making pictures mainly in Stockholm and Göteborg, Sweden. Grafisk designer som promenerar och fotograferar. Och gör världen vackrare.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s