Chapmans torg

4 comments
Göteborg, Göteborgs sträva charm, Majorna, spårbundet, vinter

Ett favvo-ställe. Här är gatan ganska mörk, kantad av höga bostadshus från förra sekelskiftet och 1960talet. Det finns butiker och restauranger kvar. Människor i blandade åldrar går till och från, spårvagnar och bussar passerar. Och mot väster öppnar sig gaturummet över Jaegerdorffsplatsen (som är ett charmlöst ställe) och släpper in maximalt med ljus. Man kan uppleva att hela trafiksystemet skimrar av rent guld.

Man kan bli väldigt glad här – om man bara kommer vid rätt tidpunkt.

Posted by

A Swede learning to live in Madeira.

4 thoughts on “Chapmans torg”

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s