Spårvagnar

Leave a comment
Göteborg, spårbundet

Spårvagnarna är Göteborgs vilda djur. Den som kommer utifrån och är ovan löper stor risk att komma i vägen för tungviktarna. Av någon anledning förstår man sällan vilket håll de kommer ifrån.  Och inte hör man dem heller – förrän de är tätt inpå och skräller högljutt och aggressivt i ringklockan.

This slideshow requires JavaScript.

Posted by

Beautified photos of Swedish everyday life. Graphic designer making pictures mainly in Stockholm and Göteborg, Sweden. Grafisk designer som promenerar och fotograferar. Och gör världen vackrare.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s