Spårvagnar

Leave a comment
Göteborg, spårbundet

Spårvagnarna är Göteborgs vilda djur. Den som kommer utifrån och är ovan löper stor risk att komma i vägen för tungviktarna. Av någon anledning förstår man sällan vilket håll de kommer ifrån.  Och inte hör man dem heller – förrän de är tätt inpå och skräller högljutt och aggressivt i ringklockan.

This slideshow requires JavaScript.

Posted by

A Swede learning to live in Madeira.

I'd love to hear your opinion!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s