Mornings of ice, evenings of light and infinite space. All colors must now be renamed, it is not like it used to be.

Morgnar av is, kvällar av ljus och oändlig rymd. Samtliga färger ska nu byta namn, det är inte längre som det brukade.