Det är kallt. Men det finns ljus igen! Vinden är hård och de små fåglarna äter oavbrutet från nötpåsen i fönstret. Några av dem utforskar sina speciella vårläten, kanske för första gången. Efter månader av mörker är ljuset plötsligt tillbaka. Det bländar och svider, ögonen tåras, näsan rinner. Allt börjar nu.

It’s cold. But there is light again!  The wind is fierce and the small birds are eating, constantly. A few of them are exploring their special spring-vocalizations, perhaps for the first time. After months of darkness, the light is suddenly back. It dazzles and hurts, my eyes are watering, my nose is runny. It all starts now.

 

vårhimmel_web