Bazarbron är en träbelagd gångbro mellan Grönsakstorget och Alléparken i Göteborg. Under sommarhalvåret har den varit försedd med planteringslådor. Idag passerade jag och såg lådorna med de blå och lila blommorna som snart är uppätna eller förmultnade, men som just nu fortfarande sträcker sig efter ljuset, lapar solstrålar och gläder flanörer.