En tall i ljuset från den nedgående solen, i södra Stockholm. Får mig att tänka på Evert Taubes Stockholmsmelodi: “Se hur hela Uppland står i lågor, kvällssol brinner bortom Solna skog!”

Om man detaljgranskar bilden kan man se en kyrktornsspira med tupp, nere till höger.