Fastän jag hade så bråttom måste jag stanna, stiga av cykeln och dra fram kameran ur ryggsäcken på pakethållaren, gå åt sidan, hitta rätt vinkel, ta bilderna, vänta tills det kom en cyklist från andra hållet och ta några bilder till. Några dyrbara minuter som gjorde att jag sedan fick cykla ännu fortare för att inte komma för sent. Det där ljuset kunde jag inte missa för något. Idag skulle löven varit större, mörkare. Och idag är det ingen sol. I Göteborg är vädret snabbt föränderligt. 

På kvällen en promenad, för ljuset och koltrastarna.