I korsningen Kustgatan x KarlJohansgatan finns det plats för ljus. Fasaderna mot väst fångar solen när den är på väg ned. Den fuktiga asfalten glittrar.