Badhusgatan är en av de snyggaste gatorna i Göteborg, åtminstone på avstånd. De olika gröna nyanserna, det sammanhållna uttrycket. Kaxigheten. Något eget som staden kan vara stolt över.

Att gå på gatan är däremot tråkigt. Den är folktom, övergiven, dyster. Lunchrestauranger man inte besöker om man inte måste. Hotellen, dit folk bara anländer i taxi. Butiker som sällan är öppna. Parkeringsplatserna och p-båten längs kajen förstärker ödsligheten.

Men i solnedgången speglar sig ljuset från himlen och vattnet i alla fönsterrutorna, då anar jag ett stolt 50tal. Titta här; en journalfilm med en Paddantur på 1950-talet. Rekommenderas!

Merkurhuset finns på Skeppsbron, byggdes 1897. Som ett sagoslott skimrar det i kölden.