Ett favvo-ställe. Här är gatan ganska mörk, kantad av höga bostadshus från förra sekelskiftet och 1960talet. Det finns butiker och restauranger kvar. Människor i blandade åldrar går till och från, spårvagnar och bussar passerar. Och mot väster öppnar sig gaturummet över Jaegerdorffsplatsen (som är ett charmlöst ställe) och släpper in maximalt med ljus. Man kan uppleva att hela trafiksystemet skimrar av rent guld.

Man kan bli väldigt glad här – om man bara kommer vid rätt tidpunkt.